Tilbake til annonser
Torget
Ppu 3120 Og Spansk Fagdidaktikk
Related Ads

Ppu 3120 Og Spansk Fagdidaktikk

Alt pensum til PPU 3120 og spansk fagdidaktikk: PPU3120 PEDAGOGIKK Baune, Tove Aarsnes: Den skal tidlig krøkes...Skolen i historisk perspektiv, 2007.

Cappelen Akademisk Forlag.

Bergem, Trygve: Læreren i etikkens motlys., 2004.

Gyldendal Norsk Forlag.

Bjørnsrud, Halvor og Sven Nilsen (red.): Tilpasset opplæring - intensjoner og skoleutvikling, 2008.

Oslo: Gyldendal akademisk.

Elstad, Eivind og Turmo, Are (red): Læringsstrategier, 2006.

Engelsen, Britt Ulstrup: Kan læring planlegges? Arbeid med læreplaner - hva hvordan hvorfor, 2006.

Gyldendal Norsk Forlag.

Imsen, Gunn: Elevens verden.

Innføring i pedagogisk psykologi, 2005.

Universitetsforlaget.

Nordahl, Thomas, Mari-Anne Sørlie, Terje Manger og Arne Tveit: Atferdsproblemer blant barn og unge.

Teoretiske og praktiske tilnærminger, 2005.

Oslo: Fagboklaget.

Telhaug, Alfred Oftedal: Kunnskapsløftet - ny eller gammel skole, 2005.

Cappelen Akademisk forlag.

Kompendium i pedagogikk for PPU, Del 1-2.

SPANSK FAGDIDAKTIKK Simensen, Aud Marit: Teaching a foreign language, principles and procedures, 2007 (2nd Edition).

Fagbokforlaget.

Giovanni, A.

m.fl.: Profesor en acción 1, 2000.

Edelsa grupo didascalia.

Artikkelsamling for felleskurset i fremmedspråk, ILS.

Hansejordet, Ingunn : Grammatikken i spanskfaget , 2009.

Fremmedspråksenteret.

Fokus på språk nr.

14.

SEND MAIL:-) JEG TENKER EN GJ.

SNITTS PRIS PR.

BOK PÅ 100KR + PORTO

Price: kr 100,-

Opprettet på: 03:26 PM Opprettet av: Nordlund
Rediger Beskrivelse | Behandle bilder | Administrere kategorier
Reply to ad
Popular Ads