Vilkår

Vilkår for bruk
Før du bruker dette nettstedet , må du lese og godta disse vilkårene for bruk og følgende vilkår og betingelser og retningslinjer, inkludert eventuelle fremtidige endringer (samlet kalt "avtalen").
Du bør besøke denne siden jevnlig for å lese betingelsene. Gratis Annonser Norge kan, etter eget skjønn, endre eller revidere disse vilkår og betingelser og retningslinjer til enhver tid, og du aksepterer å være bundet av slike endringer eller revideringer. Hvis du ikke godkjenner og overholder denne avtalen, kan du ikke bruke Gratis Annonser Norge nettsted eller noen annen tjeneste levert av Gratis Annonser Norge
Beskrivelse av tjenesten. 

Gratis Annonser Norge  er et online, samfunnet basert informasjonsdeling ressurs. Du forstår og godtar at Tjenesten leveres på SOM DEN ER og SOM DEN ER TILGJENGELIG. Gratis Annonser Norge fraskriver seg alt ansvar og erstatningsansvar for tilgjengeligheten, punktligheten, sikkerheten eller påliteligheten av tjenesten. Gratis Annonser Norge forbeholder seg også retten til å endre, utsette eller stanse Data og eller tjenesten med eller uten varsel, når som helst og uten erstatningsansvar overfor deg.
 Personlig bruk. 

Tjenesten er tilgjengelig for deg for din personlige bruk. På grunn av Children's Online Privacy Protection Act of 1998 (http://www.ftc.gov/ogc/coppa1.htm), må du være minst tretten (13) år for å bruke denne tjenesten. Du må oppgi gjeldende, nøyaktig identifikasjon, kontaktinformasjon og annen informasjon som kan kreves som del av registreringsprosessen og / eller fortsatt bruk av tjenesten. Du er ansvarlig for å holde tjenesten passordet og kontoen, og er ansvarlig for all aktivitet som foregår på din konto. Gratis Annonser Norge forbeholder seg retten til å nekte eller avslutte tjenesten til noen som helst uten varsel eller annen grunn

Riktig bruk.

Du godtar at du er ansvarlig for din egen kommunikasjon og eventuelle konsekvenser av dette. Din bruk av tjenesten forutsetter at du godkjenner og overholder avtalen og enhver annen politikk eller retningslinjer fastsatt fra tid til annen ved Gratis Annonser Norge. Du godtar at du vil bruke tjenesten i overensstemmelse med alle gjeldende lokale, statlige, nasjonale og internasjonale lover, regler og forskrifter, inkludert lover som gjelder overføring av tekniske data eksportert fra landet du bor. Du skal ikke,  samtykker til, og skal ikke autorisere eller oppmuntre noen tredjepart til å: (i) bruke tjenesten til å laste opp, overføre eller på annen måte distribuere innhold som er ulovlig, ærekrenkende, støtende, grovt, uærlig, uanstendig, inneholder virus, eller på annen måte er upassende ifølge bestemt av Gratis Annonser Norge, (ii) laste opp, overføre eller på annen måte distribuere innhold som krenker en annens immaterielle rettigheter eller andre eiendomsrettigheter, kontrakt eller betrodd rettigheter eller plikter, (iii) hindre andre fra å bruke tjenesten , (iv) bruke tjenesten til ulovlige eller upassende formål, eller (v) handle på en måte som bryter avtalen, som kan revideres fra tid til annen. Brudd på noe av det foregående kan føre til umiddelbar oppsigelse av denne avtalen, og kan føre til statlige og føderale straff og andre rettslige konsekvenser. Gratis Annonser Norge forbeholder seg retten, men har ingen plikt, til å undersøke din bruk av tjenesten for å avgjøre om et brudd på avtalen har funnet sted, eller å overholde gjeldende lover, forskrifter, juridiske prosesser eller statlige pålegg.

Cool Reklame vi liker!
Annonser på gratisannonsernorge.com
Cool Reklame vi liker!
Annonser på gratisannonsernorge.com